Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Sekcji Gońców

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Sekcji Gońców z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, działającej przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Brandt Pinches /zam. Kościuszki 7/, 2/ Bajko Josef /zam. Św. Duska 12/, 3/ Bracławski Szloma Ber /zam. Żelazna 46/, 4/ Dawidowicz Dawid /zam. Przemysłowa 6/, 5/ Ejchenbaum Jakub Netel /zam. Noworybna 2/, 6/ Frajd Hersz Josef /zam. Kowalska 4/, 7/ Frydman Nuchim /zam. Nadstawna 20/, 8/ Frydman Pejsach /zam. Krawiecka 2/, 9/ Gersztencang Abram Dawid /zam. Królewska 15/, 10/ Goldberg Aria Lejb /zam. Czechowska 12/, 11/ Goldblat Mojżesz /zam. Nowa 9/, 12/ Goldsztajn Symcha /zam. Zamojska 21/, 13/ Halbersberg Szyja /zam. Staszica 22/, 14/ Halbersberg Chaim Jeszaja /zam. Lubartowska 10/, 15/ Hungier Chaim Mojżesz /zam. Lubartowska 41/, 16/ Klejner Josef /zam. 1 Maja 35/, 17/ Majzels Lejb /zam. Lubartowska 15/, 18/ Mandeltort Majer Dawid /zam. Bonifraterska 1/, 19/ Merensztajn Hersz Lejb /zam. Kowalska 12/, 20/ Lindental Abram Noech /zam. Staszica 8/, 21/ Lubelski Fiszel /zam. Lubartowska 6/, 22/ Oltuski Dawid /zam. Nowa 23/, 23/ Rajzer Froim /zam. Ruska 18/, 24/ Rochman Abram Jakub /zam. Lubartowska 46/, 25/ Szpajzer Mojżesz /zam. Grodzka 11/, 26/ Wajsbard Mendel /zam. Krawiecka 41/, 27/ Wajsfisz Icek Hersz /zam. Grodzka 20/, 28/ Zakalik Abram /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 29/ Zylbersztajn Szyja Josef /zam. Szeroka 6/ oraz 30/ Zyserman Mordko /zam. Lubartowska 18/.