Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Ochrony dla Dzieci i Starców

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Ochronie dla Dzieci i Starców z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, działającej przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Halpern Wolf /kurator-zam. Wyszyńskiego 16/, 2/ Ajzensztok Lejb /zam. Podzamcze 10/, 3/ Eiger Basia /zam. Szeroka 40/, 4/ Felman Szloma /zam. Lubartowska 50/, 5/ Kuperberg Chana /zam. Zamojska 27/, 6/ Stolik Chaja Ruchla /zam. Staszica 12/, 7/ Szpiro Zanwel /zam. Cyrulicza 4/, 8/ Taubenfeld Hena /zam. Grodzka 11/, 9/ Tuchman Szymon Ezra /zam. Lubartowska 34/, 10/ Wolman Szmul Hersz /zam. Cyrulicza 2/, 11/ Zajfsztajn Chaim /zam. Narutowicza 20/ oraz 12/ Zylbersztajn Abram /zam. Szeroka 6/. Oddział dla starców zlokalizowany był przy ulicy Rynek 8.