Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Kancelarii Głównej działającej przy Judenracie

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Kancelarii Głównej z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, działającej przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Rubinlicht Lejb /kierownik-zam. Bernardyńska 18/, 2/ Bibergeil Szyja Heszel /zam. Furmańska 8/, 3/ Blechman Izrael /zam. Zamojska 36/, 4/ Bruksztajn Szmul Dawid /zam. Nadstawna 20/, 5/ Cukierfajn Gold /zam. Lubartowska 2/, 6/ Cwajman Perec /zam. Sienna 4/, 7/ Finkielman Izrael Hersz /zam. Towarowa 27/, 8/ Handelsman Symcha /zam. Lubartowska 32/, 9/ Hering Majer Dawid /zam. Bonifraterska 1/, 10/ Jakubowicz Szmul Dawid /zam. Szeroka 16/, 11/ Kahan Jakub /zam. Al. Racławickie 6/, 12/ Kawa Icchok Ajzyk /zam. Szeroka 29/, 13/ Kerszenbaum Lejzor Ezra /zam. Króla Leszczyńskiego 70/, 14/ Klajnman Berek /zam. Żelazna 47/, 15/ Konopko Szmul Icek /zam. Rybna 2/, 16/ Kryształ Icek Dawid /zam. Bonifraterska 1/, 17/ Lewin Josef /zam. Ruska 23/, 18/ Majzels Abram Jakub /zam. Szeroka 29/, 19/ Przysucha Josef /zam. Kowalska 4/, 20/ Rycer Mojżesz /zam. Grodzka 11/, 21/ Stolik Rebeka /zam. Staszica 22/, 22/ Szlingenbaum Abram Josef /zam. Bychawska 12/, 23/ Szrajbman Mordechaj /zam. Lubartowska 18/, 24/ Talmud Hersz Majlech /zam. Lubartowska 10/, 25/ Wajntraub Eliasz /zam. Królewska 3/, 26/ Wajsberg Aron /zam. Krakowskie Przedmieście 11/, 27/ Wajsberg Chaim Josef /zam. Jateczna 5/, 28/ Zysman Mordko /zam. Probostwo 7/ oraz 29/ Zysswaser Gdala /zam. Szeroka 29/.