Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Drukarni "Praca"

Zgodnie z zachowaną listą pracowników w Drukarni "Praca" z siedzibą przy ul. Królewskiej 3, zatrudnione były następujące osoby: 1/ Goldsztajn Judka /kierownik-zam. Bonifraterska 1/, 2/ Fernand Hersz /zam. Lubartowska 44/, 3/ Goldsztajn Henoch /zam. Nowy Pl. Targowy 6/, 4/ Pelc Lejzor Szulim /zam. Lubartowska 35/, 5/ Rozenman Srul Szloma /zam. Czwartek 6/, 6/ Sztych Chiel /zam. Staszica 10/ oraz 7/ Sztych Nachman /zam. Grodzka 20/.