Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

List biskupa Piotra Kałwy

Na wszystkich niedzielnych nabożeństwach odczytany został list pasterski bp. Piotra Kałwy, w którym pisał, że nie ma podstaw do uznania zjawiska w lubelskiej Katedrze za nadprzyrodzone, nie można więc uważać go za cud. Zaznaczył jednocześnie, że wielkie poruszenie ludzkich serc, liczne nawrócenia i oblężone konfesjonały są z pewnością dowodem działania łaski Bożej. List zawierał także apel, by wierni nie organizowali pielgrzymek do Katedry.