Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Łapanka w dzielnicy żydowskiej - 26 września

Zgodnie z zarządzeniem władz niemieckich z dnia 20 września o konsekwencjach unikania przymusu pracy, Niemiecki Urząd Pracy przeprowadził łapankę, w wyniku której do obozu pracy w Hrubieszowie wysłani zostali: 1/ Jankiel Ankiel /zam. Łęczna/, 2/ Abram Cymring /zam. Czechowska 11/, 3/ Abram Cukierman /zam. Olejna 5/, 4/ Szmul Cukierman /zam. Kowalska 4/, 5/ Szloma Frydman /zam. Grodzka 28/, 6/ Szyja Flajszer /zam. Szeroka 14/, 7/ Szloma Gerenrajch /zam. Lubartowska 16/, 8/ Abram Goldszer /zam. Grodzka 4/, 9/ Abram Gutglik /zam. Grodzka 16/, 10/ Jakub Halpern /zam. Kowalska 11/, 11/ Wolf Izbicki /zam. Ruska 50/, 12/ Benjamin Jungman /zam. Grodzka 14/, 13/ Lejzor Kohn /zam. Nowa 23/, 14/ Rachmil Kwelman /zam. Ruska 4/, 15/ Chaim Licht i Lejb Licht /zam. Kowalska 7/, 16/ Jehuda Mandelblit /zam. Grodzka 28/, 17/ Musyn Rajs /zam. Bychawa/, 18/ Lejb Rozenblum /zam. Ruska 7/, 19/ Salomon Sol /zam. Cyrulicza 16/, 20/ Lejb Szulszrajber /zam. Krawiecka 41/, 21/ Dawid Turner /zam. Sieroca 7/, 22/ Jakub Wajnberg /zam. Grodzka 16/, 23/ Jakub Zajdenwerg /zam. Grodzka 20/ oraz 24/ Izaak Zylberg /zam. Zamkowa 11/.