Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

"Kto się lubi ten się czubi"

23-letni Aleksander Kamiński (1 Maja 25) i 25-letni Kazimierz Giracz (Misjonarska 10) byli serdecznymi przyjaciółmi ub. niedzieli obaj młodzieńcy, będąc pod "dobrą data" pobili się tak mocno, że zabrano ich do Komisarjatu II-go i zawezwano Pogotowie Ratunkowe, które opatrzyło ich rany. Po udzieleniu im pierwszej pomocy obaj krawcy przyjaciele pozostali w Komisarjacie, aż do wytrzeźwienia.