Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kto, co i komu

Herszenhorn Kiwa (Błotniki 2) zameldował o kradzieży z kieszeni marynarki zegarka srebrnego wartości 15 zł przez Rozenfelda Berka (Krzywa 27). Pogodzińska Zofia (Hrubieszowska 13) zameldowała, że dnia 14 b.m. o godz. 21 m. 15 idąc ul. Hrubieszowską do domu, nieznany osobnik podszedł do niej i usiłował wyrwać jej torebkę z rąk, zawierającą 100 zł gotówką. Piątek, sierż. 8 p. p. Leg. zameldował o usiłowaniu kradzieży sprzętów plutonu pionierów 8 p.p. Leg. z placu ćwiczeń pod Cukrownią Lublin, przez Gralińskiego Jana (Majdan Wrotkowski 3) Słoboda, Macieńko Heronim i Oszczędłowskiego Henryka z Rur Bonifraterskich.