Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Krwawy napad na Bronowicach

Na przechodzącego w dn. 23-go b. m. ul. Fabryczną ?Małachę Stefana (Podlaska 8) napadli Walkowiak Tadeusz (Skibińska 20), Walas Leon (Hrubieszowska 6) i Kuter Franciszek (Hrubieszowska 20) bijąc go, przyczem Kuter zadał mu dwie rany cięte nożem w prawą pierś i lewą łopatkę. Pogotowie po udzieleniu pomocy odwiozło pobitego w stanie ciężkim do szpitala Szarytek. Sprawców zatrzymano. Na gruncie Lublina są oni znani jako zawodowi ?otowcy.