Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Krwawe wesele - 1 października

W ub. sobotę u jednego z mieszkańców domu nr 10 na Kośminku odbywało się wesele. Wśród gości weselnych znajdował się niejaki 21-letni Józef Grabowski (Równa 5). W pewnej chwili Grabowskiego wywołali na dwór jacyś nieznani osobnicy, którzy bez słowa rzucili się na niego i poczęli go bić widłami, kijami i nożami. Na krzyk Grabowskiego wybiegli inni goście weselni, na widok których napastnicy zbiegli. Natychmiast za wiadomiono o wypadku policję i zawezwano Pogotowie Ratunkowe, które opatrzyło  Grabowskiego. Istnieją przypuszczenia, że napadu dokonali z zemsty jacyś niezaproszeni na wesele goście.