Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 5 lipca

Rosłowicz Teofil, kierown. Elektorwni "Skokowski i Pankowski" na Bronowicach, zam. o kradzieży na ul. Długiej drutu od przewodów elektrycznych, wart. 50 zł. Franka Bronisławie- Narutowicza 20, nieznany żebrak skradł zegarek złoty, wart. 150 zł. Szkutnikowi Stanisławowi, zam. dwór Rury Jezuickie, skradziono 2 świnie, wart. 200 zł. Mendelkier Gitla- Św. Mikołaja 2, zameldowała o kradzieży maszyny do szycia firmy "Singer", wart. 542 zł. przez jej sublokatora Hofmana Lejbę- Krawiecka 2.