Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 31 października

Pac Florentynie (Kosciuszki 7) skradziono skórzaną torebkę damską, zawierającą dowód osobisty wyd. przez Starostwo Lubelskie i inne notatki, ogólnej wart. 15 zł. Rosetowi Haskielowi (Ruska 10) skradziono w szkole powszechnej przy ul. Niecałej, palto wartości 75 zł. Puleman Marji (Kowalska 4) skradziono w gimnazjum żeńskim "Unji Lubelskiej" palto, wartości 100 zł. Góralski Władysław (Zamojska 47), zameldował o kradzieży bielizny i garderoby wartości 25 zł przez Krasińskiego Stanisława, niewiadomego miejsca zamieszkania. Kuklińskiej Halinie (Bonifraterska 15) skradziono w gimnazjum żeńskim p. Arciszowej  Radziwiłłowska 3, palto wart. 100 zł. Romanieckiemu Stanisławowi (1-go Maja 38), skradziono z posesji przy ul. Łazienkowskiej 14, pompę ręczną, wart. 50 zł.