Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 27 marca 1931

Biniendzie Janowi (Przemysłowa 20) skradziono 6 gołębi wartości 100 zł. Dworzyckiemu Bogusławowi (3-go Maja 6) skradziono psa rasy "seter", wart. 200 zł. Nakoniecznemu Grzegorzowi (Wspólna 104) skradziono z zamkniętej komórki w podwórzu 2 gęsi, wartości 20 zł. Lecewicz Kazimiera, gospodyni Żłobka Miejskiego, Sieroca 4 zameldowała że w czasie przewożenia z ul. 1 Maja 12 na ul. Sierocą skradziono z wozu bieliznę wartości 210 zł na szkodę Żłobka.