Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 15 lipca

Jaźwińskiemu Eugenjuszowi (Narutowicza 20) skradziono czarne ubranie, wartości 200 zł. i 10 zł gotówką. Ungersonowi Srulowi (Złota 1) skradziono płaszcz gumowy, rękawiczki skórzane i szalik biały, ogólnej wartości 80 zł. Feldnedlerowi (Krakowskie Przemieście 21) skradziono piły, wartości 400 zł. Dn. 13 bm. około godz. 17.50 zatrzymano na gorącym uczynku kradzieży kur dwie kobiety, na szkodę mieszkańców wsi Wrotków. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to Abremczyk Kazimiera, lat 23 i Nalaska Helena, lat 23, obie zam. w Lublinie (Żelazna 20).