Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 14 września

Wronie Janowi zam. w Płouszowicach, gm. Jastków, skradziono z wozu pół metra pszenicy, wart. 14 zł. Lorencowa Wanda (Wieniawska 8) zameldowała o kradzieży dywanika, 2 prześcieradeł na łóżko, firanki wełnianej i innych przedmiotów, ogólnej wartości 158 zł. przez swą służącą Marję Pniewską. Kochenowi Michałowi (Okopowa 14) skradziono ze sklepu (przy ul. Krak. Przedm. 13) 5 zł gotówką i bransoletkę, wart. 450 zł. Kradzieży dokonały dwie niezane kobiety.