Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 14 marca

Grochowskiej Marji (Rynek 17) skradziono około 1/4 tony węgla, wartości 18 zł. Wybranowskiemu Kazimierzowi (Piaskowa 7) skradziono z piwnicy za pomocą oderwania kłódki soki i konfitury, ogólnej wartości 100 zł. Batorowi Władysławowi (Hutnicza 8) skradziono z komórki za pomocą oderwania kłódki 16 kur, wartości 40 zł. Ajzyk Zofji (Łęczyńska 126) skradziono 3 kury, wartości 15 zł. i Tomaszewskiej Marji, zam. tamże skradziono 2 kury, wartości 10 zł. Morawiecki Antoni (Twarda 17) zameldował, że w czasie pobytu w piwiarni (Zamojska 33) Piwkowski Leon (Skibińska 8) skradł mu z kieszeni 80 zł. gotówką.