Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradzieże - 13 lipca

Borkuszowi Józefowi, Niecała 8, skradziono z portmonetki 30 zł. gotówką. Lewczukowi Piotrowi, Orla 8, skradziono z mieszkania bieliznę, wartości 51 zł. Wajcyjer Rojzie, Kalinowszczyzna 39, skradziono z komórki za pomocą uszkodzenia kłódki, ogólnej wartości 50 zł. Szabelskiemu Leopoldowi, Skośna 8, skradziono z warsztatu stolarskiego, 1 Maja 6, hebel amerykański, wart. 45 zł. Wachmanc Ruchli, Plac Bychawski 9, skradziono z mieszkania za pomocą dobranego klucza garderobę męską i damską, ogólnej wartości 150 zł.