Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Kradną, co i gdzie się da

Wajcengitówna Helena (Grodzka 18) nauczycielka doniosła o kradzieży za pomocą dobranego klucza w szkole powszechnej Karmelicka 3. Hobgenbafowi Danielowi (3-go Maja 10) skradziono łóżko wartości 100 zł. Z kancelarji szkoły powszechnej przy ul. Okopowej za pomocą dobranego klucza skradziono palto, wartości 40 zł. Cieślakowi Józefowi (Północna 34) skradziono z niezamkniętej piwnicy 2 metry kartofli, wartości 24 zł. Piaszczyńskiemu Bolesławowi (Pochyła 5) skradziono z komórki za pomocą oderwania kłódki 6 mtr. węgla wartości 30 zł. Adamczykowi Stanisławowi (Majdan Tatarski 44) skradziono z gołębnika za pomocą oderwania kłódki 1 parę gołębi wartości 40 zł Obarowej Natalji (Bychawska 13) skradziony z piwnicy za pomocą oderwania kłódki 1/2 kg mięsa i 2 placki oraz garnek, ogólnej wartości 20 zł.