Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Komunikat Izaaka Kerszmana odnośnie apteki

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu Wiceprezes Izaak Kerszman zreferował kwestię apteki:

[...] Komisja zgłasza wniosek, ażeby Rada uchwaliła za podstawę dyskusji z aptekarzami i jako wniosek Rady, że okres zawarcia umowy ma być próbnym na przeciąg 2-ch miesięcy. Przez okres próbny Rada ma pobierać [...] 750 zł. miesięcznie. Po okresie próbnym Radzie przysługuje prawo przejścia na stosunek procentowy z tym, iż Rada otrzymywać by miała 15% od obrotu brutto, remont apteki ma być dokonany na koszt aptekarzy, t.j. mgr. Lama, który ma być koncesjonariuszem. Rada będzie płacić za medykamenty szpitalom z tym, że aptekarze dla leków będą udzielać 15% upustu, a dla specyfików i zastrzyków - 5% upustu [...].

Ponadto do Komisji aptekarskiej wyłonionej w dniu 1 maja, dokooptowano radnego Izraela Kacenelenbogena.