Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Katastrofa lotnicza w Lublinie. Jeden pilot zabity, drugi ranny.

"W dniu wczorajszym około godziny 3-ej po południu na lotnisku "Plage i Laśkiewicza" w Lublinie wydarzyła się katastrofa lotnicza "Samolot warszawskiego Akademickiego Klubu Lotniczego" po wystartowaniu, kiedy wzbił się na ok. 30 metrów "zrobił kozła" i runął na ziemię." Jeden z lotników "30-letni Laudański" - uległ złamaniu rąk i nóg oraz pęknięcia czaszki, jak się później okazało Władysław Laudański zmarł po paru godzinach. Drugi lotnik 36-letni Jan Pawłowski doznał ogólnej kontuzji. Nieznane były przyczyny katastrofy.