Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Jak Rajt chciał uniknąć licytacji a skorzystali z tego złodzieje.

Przy ul. Krawieckiej 34 mieszkał szewc Rajt ze swoją żoną Surą. Interes szedł Rajtowi nieświetnie, miał dużo zaległości w stosunkach z Izbą Skarbową i obawiał się grożącej mu każdego dnia licytacji. Chcąc przechytrzyć Izbę Skarbową schował buty do komórki w podwórzu, jeśli by przyszli to nic by nie znaleźli. Schowali 28 par starych butów, 13 par nowych męskich butów z cholewami, których wartość wynosiła około 620 zł. Z komórki buty zostały skradzione.