Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Interwencja w mieszkaniu Chaima Fisza

Funkcjonariusze Żydowskiej Służby Porządkowej w osobach Nachman Fryszberg, Samuel Ber Forszteter, Mojżesz Izaak Waksman, podjęli interwencję w mieszkaniu Chaima Fisza przy ul. Lubartowskiej 21. Brak wolnych lokali wymusił dokwaterowanie do jego mieszkania rodziny Alfabet. Fiszman nie chcąc dopuścić do tego, zabarykadował się w lokalu. Dopiero interwencja ślusarza, umożliwiła wejście policjantów do środka, którzy słownie zostali zaatakowani przez żonę Fisza i jego córkę. Świadkiem zdarzenia był goniec Szloma Ber Bracławski:

[...] Drzwi [...] mieszkania zostały celowo przez żonę p. Ch. Fisza oraz jego córkę zamknięte na kłódkę zewnątrz, czego dowodem jest to, że po otworzeniu tychże drzwi przez wezwanego ślusarza, w mieszkaniu obecni byli p. Ch. Fisz, który leżała w mieszkaniu oraz służąca. [...] członkowie Służby Porządkowej nie przystąpili bezpośrednio do otworzenia drzwi przy pomocy ślusarza, lecz nadeszłej p. Fiszowej, która tłumaczyła się brakiem kluczy, zaznaczono by natychmiast klucze przyniosła. Gdy jednak po przeszło godzinie klucze nie zostały przyniesione, drzwi zostały przez ślusarza otworzone. W tym momencie jak gdyby uprzedzona, nie mając innej rady, nadeszła p. Fiszowa wraz z córką. Służba Porządkowa przystąpiła do wykonywania swoich czynności w czasie czego zostali oni przez p. Fiszową oraz jej córkę obrzucani całym szeregiem wyzwisk i obelg jak: złodzieje, bandyci, łobuzy, smarkacze i t. p. Obecny był przy tym również asystujący przy rekwizycji goniec p. Bracławski Szloma Ber [...].

Uczestnicy

Zdjęcia

Audio

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia