Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Interwencja w Joint

Trudne warunki bytowe wielu uchodźców, zmusiły Wydział Pomocy Uchodźcom do podjęcia interwencji w "Joint"; oficjalne pismo wystosował Mandelkern /zam. Cyrulicza 18/, w którym opisał sytuację uchodźców:

Ponieważ w Lublinie jest kilka tysięcy bezdomnych uchodźców, którzy znajdują się w bardzo krytycznym położeniu i wiedzą, że Instytucja "Joint" zajmuje się pomaganiem uchodźcom, więc jest rzeczą konieczną, ażeby ktoś przyjechał tutaj i sprawdził naocznie nasze położenie. Szczegóły które nas zmusiły do pisania tego listu , możemy na rządanie podać. Bardzo proszę nie lekceważyć listu, gdyż to jest prośba wielu tysięcy głodnych i bezdomnych, w imieniu których, jako należący do komitetu pomocy uchodźcom, miałem obowiązke napisać. Z powodu braku funduszu, nie jesteśmy w stanie nikogo do Warszawy posłać, ażeby nasze położenie ustnie przedstawić. Przeto prosimy raz jeszcze o zajęcie się naszym losem [...].