Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Funkcjonariusze Żydowskiej Służby Porządkowej

Na terenie getta na Majdanie Tatarskim służyło 56 funkcjonariuszy Żydowskiej Służby Porządkowej: 1/ Arenbrodt Samuel Lejb, 2/ Barenholc Aron, 3/ Bergman Hersz, 4/ Bergzel Josef, 5/ Bregman Artur, 6/ Brodt Bencjon, 7/ Bursztyn Mordechaj, 8/ Cymerman Szloma, 9/ Dorenfeld Szulim Eliasz, 10/ Ejchenbaum Henoch Gerszon, 11/ Franenberg Dawid, 12/ Frydman Boruch Izrael, 13/ Forszteter Samuel Ber, 14/ Fried Mieczysław, 15/ Goldfarb Mendel /komendant/, 16/ Goldberg Abram, 17/ Goldberg Salomon, 18/ Gotszalk Jan, 19/ Handelsman Dawid, 20/ Handelsman Jakub, 21/ Hochman Gecel, 22/ Kaliksztajn Izrael, 23/ Klajner Dawid, 24/ Kohen Jakub Awigdor, 25/ Korenzycher Abram, 26/ Kornblit Izaak, 27/ Kuczer Hersz, 28/ Kuźnicki Pejsach, 29/ Lam Chaim, 30/ Lam Gedala, 31/ Lewin Josef, 32/ Mokry Chaim, 33/ Musztukmacher Aron, 34/ Regenbogen Hersz Mendel, 35/ Rochman Izaak, 36/ Rot Jakub Izaak, 37/ Rycer Mojżesz, 38/ Rzepkowicz Srul, 39/ Szafran Jehuda, 40/ Szajner Azryel, 41/ Szajner Josef, 42/ Szpigelman Srul, 43/ Szpiro Aron, 44/ Szrajter Jakub Izaak, 45/ Tenenbaum Jakub, 46/ Tenenbaum Salomon, 47/ Trachtenberg Jehuda, 48/ Tuchman Jakub, 49/ Wajsman Awigdor, 50/ Wajsman Izaak, 51/ Walersztajn Hersz Majer, 52/ Westler Chaim, 53/ Winograd Ela, 54/ Wircer Samuel, 55/ Wizeltir Jakub oraz 56/ Zamberg Mieczysław.