Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Doniesienie na urzędnika Josefa Wajsfelda

Kierownik Wydziału Gospodarczego Józef Marder, zwrócił się do Prezydium Judenratu z prośbą o przeniesienie urzędnika Josefa Wajsfelda do innego Wydziału. Stanowisko swoje umotywował nie wykonywaniem przez Wajsfelda poleceń oraz jego aroganckim zachowaniem:

[...] Przydzielony do Wydziału Gospodarczego urzędnik Wajsfeld Josef nie tylko, że nie spełnia powierzonych zleceń, lecz zachowuje się arogancko wywołując nawet awantury i osobiste obelgi. Odchodząc zaś na kilka godzin dziennie samowolnie t. jest bez meldowania, nie zdaje sprawozdania czynności. [...] takie postępowanie [...] podrywa autorytet tej instytucji, mam zaszczyt prosić o przeniesienie wymienionego do innego wydziału.