Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Czyżby terror strajkowy?

W dniu 10 bm. pobity został w Lublinie niejaki Chalpern Mendel (Przemysłowa 6). Jak się okazało, pobili go Czesner Jankiel (Plac Bychawski 26), Pacholski Szloma (Jateczna 1) i Rubinsztejn (Kr. Leszczyńskiego), a pobili go za to, że pracuje w piekarni Korensztajna. Nie dość, że go pobili, ale jeszcze się odgrażali że bić go będą stale, dopóki będzie pracował. Sprawcy pobicia są członkami Związku Zawodowego Spożywców (Ruska 34).