Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Człowiek, któremu bicie sprawia przyjemność

Marja Siemiaszkowa, lat 36, zamieszkała przy ul. Króla Leszczyńskiego 45 ma przyjaciela, który niemal co dzień ją bije prawie zawsze bez powodu. W dniu 3 bm. przyjaciel ów przyszedł w stanie mocno nietrzeźwym i zbił w okropny sposób Siemiaszkową, kopiąc ją przytem nogami. Pomocy poszkodowanej udzieliło Pogotowie Ratunkowe, po czym przewiozło ją do szpitala Jana Bożego.