Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Cud Lubelski

W pierwszą niedzielę urzędowania nowego biskupa diecezji lubelskiej Piotra Kałwy jedna z zakonnic zauważyła ciemnoczerwony sopel o rozmiarach 3x1,5 cm na kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.  Obraz znajdował się na filarze po lewej stronie wejścia do Katedry Lubelskiej. Powiadomiony biskup pomocniczy Zdzisław Goliński nie uznał tej informacji za ważną na tyle, by podejmować jakieś szczególne kroki. Wydał też polecenie, by życie katedry szło normalnym tokiem. Wiadomość o płaczącym obrazie szybko rozeszła się po mieście, okolicy i kraju.