Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Co komu skradziono - 4 kwietnia

Rozenbergowi Mojżeszowi (Rusałka 3) skradziono aparat telefoniczny, 10 pieczęci gumowych różnych blankietów handlowych o 2 butelki wina, ogólnej wartości 180 zł. El?ias Nucie (Jateczna 26) skradziono 250 jaj, 3 klg. smalcu gęsiego, 2 gąsiory soku jagodowego i wiśniowego, oraz 4 klg, gęsiny, ogólnej wartości 72 zł. Gajewskiej Otylii (Narutowicza 43) skradziono 30 sztuk jaj wartości 10 zł 20 groszy.