Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

co komu skradziono - 2 kwietnia

Klimkównie Franciszce (Bernardyńska 14) skradziono 45 zł. gotówką. Krakowi Lucjanowi (Al. B. Głowackiego 17) skradziono dwa koguty, wartości 10 zł. Królikowskiemu Antoniemu (Krochmalna 4) skradziono drabinę, wartości 45 zł. Czubaskowi Tadeuszowi (Bernardyńska 9) skradziono portfel, zawierające pozwolenie na broń, wydane przez Starostwo Janów Lub., kartę mob. oraz 20 zł gotówką. Kradzieży dokonano w pociągu między stacjami Lublin-Zwierzyniec. Złotkiewicz Adolf (Niecała 3) zameldował o kradzieży futra wartości 300 zł przez Kamińskiego Stanisława, niewiadomego miejsca zamieszkania. Goldman Surze (Staszica 7) skradziono 4 kopy jaj wartości 32 zł. Wilgosowi Stanisławowi w Świdniku Dużym gm. Wólka, skradziono z obory krowę, wartości 370 zł. W nocy z 28 na 29 b. m. skradziono z gimnazjum żeńskiego Arciszowej (Radziwiłłowska 3) 186 zł gotówką.