Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ciężkie pobicie - 31 sierpnia

Pomiędzy rodziną Dudzików, zam. przy ul. Dąbrowskiej 22, a jej sąsiadami panowały od dawna naprężone stosunki. W dniu wczorajszym naprężenie stosunków między obu rodzinami doszło do punktu kulminacyjnego. Sąsiedzi Dudzików napadli na Julję Dudzikową i córkę jej Adelę i pobili obydwie tak dotkliwie, że zaszła potrzeba wezwania pomocy Pogotowia Ratunkowego. Wojowniczy sąsiedzi Dudzików odpowiedzą za swój czyn przed władzą bezpieczeństwa publicznego.