Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Budowa budynku Dawnego Sądu Okręgowego w Lublinie

Budynek został wzniesiony w latach 1892–1895 z przeznaczeniem na Sąd Okręgowy. Duży wpływ na koncepcję architektoniczną budynku miała komisja techniczno-budowlana, działająca z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zalecenia komisji były decydujące również w sprawach technicznych, takich jak użycie oświetlenia gazowego i ogrzewania powietrznego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i służących komunikacji. Wpływ komisji wyraził się też w zastosowaniu oświetlenia głównego hallu budynku za pomocą przeszklonego stropu. Dostosowanie budynku do wymogów komisji zaowocowało też rozdzieleniem wejść do poszczególnych sal rozpraw: inne były dla składu sądzącego, inne dla podsądnych i publiczności. Budowa, choć kosztowna, postępowała sprawnie – budynek został ukończony i oddany do użytku w 1895 roku, a ostatnie świadczenia z tytułu robót zostały wypłacone w 1896 roku. Ogólna suma kosztów budynku była niebagatelna – 180 000 rubli.