Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Bójka w barakach przy ul. Unickiej

Onegdaj wieczorem w barakach dla bezdomnych przy ul. Unickiej 6, między mieszkańcami baraków: 28-letnim, Józefem Pogodą a niejakim Sypczukiem, Józefem Pogodą a niejakim Sypczukiem i 24 letnią żoną jego Józefą wynikła kłótnia, która zamieniła się wkrótce w bójkę. W trakcie bójki pobici zostali, Sypczukowa i Pogoda, który otrzymał  od przeciwnika kilka ran nożem. Zawezwany lekarz Pogotowia Ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy, Sypczukową pozostawił na miejscu, zaś Pogodę przewiózł do szpitala Szarytek w stanie groźnym.