Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Bójka na Kalinowszczyźnie - 5 września

W dn. onegdajszym, na targu na Kalinowszczyźnie, między dwoma wieśniakami: Tomaszem Skrzypkiem, mieszkańcem wsi Zadębie i Michałem Pietrusińskim z Hajłów wynikła sprzeczka na tle konkurencji zawodowej, bowiem Skrzypek sprzedawał swoje produkty taniej, niż Pietrusiński. Sprzeczka przerodziła się w bójkę, w trakcie której Pietrusiński tak silnie pobił Skrzypka, że ten ostatni musiał się udać do Pogotowia Ratunkowego, gdzie opatrzono mu jego rany. Pietrusiński został pociągnięty do odpowiedzialności.