Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Bogaty plon

Pule Konstantemu z Uchmina, pow. włodawskiego, skradziono w Lublinie dolarówkę, wartości 52 zł. Krzyżanowskiemu Wojciechowi (Zamojska 39) skradziono 3 poduszki, wartości 58 zł. Zielińskiemu Zdzisławowi (Rury Jezuickie 5) skradziono 350 zł gotówką. Liśkiewicz Aleksandrze (Nowa 11) skradziono torebkę damską zawierającą 20 zł. 30 gr. gotówką i inne rzeczy, Kozakowi Michałowi z Konopnicy skradziono palto koloru czarnego, wartości 120 zł. Marcelowi Modrzyńskiemy (Ceglana 2) skradziono nożyce do cięcia drutu, wartości 120 zł. Kuczerównie Sabinie (Rynek 2) skradziono czarny garnitur, wartości 100 zł. jesionkę wartości 80 zł. i 360 zł gotówką. Franaszczukowi Antoniemu (Kalinowszczyzna 78) skradziono z komórki 9 kur i 1 koguta ogólnej wartości 50 zł. Czeczotowi Józefowi (Złota 2) w czasie jazdy pociągiem ze Lwowa do Lublina, pomiędzy stacjami Rejowiec-Świdnik, podczas snu skradziono z kieszeni marynarki portfel, zawierający 500 zł. gotówką.