Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Bezwzględny zakaz zbierania się w celach religijnych

Na rozkaz niemieckich władz policyjnych, Judenrat bezwzględnie zabronił zbierania się ludności żydowskiej w celach religijnych; za łamanie zarządzenia władz niemieckich groziła grzywna, więzienie lub wysłanie do obozu pracy:

[...] Dyrekcja Policji w Lublinie przeprowadza szereg dochodzeń przeciw żydom, którzy wbrew zakazowi Dyrekcji Policji i wyraźnym ogłoszonym ostrzeżeniom Rady Żydowskiej - zbierali się i zbierają dalej celem odprawiania wspólnych modłów.

Winnych [...] czeka surowa kara pozbawienia wolności, grzywny, ewent. odesłania do obozu pracy.

[...] Rada Żydowska przypomina po raz ostatni, że za wszelkie gromadne zbieranie się celem wspólnego modlenia - choćby i w mieszkaniach prywatnych - grozi bardzo surowa odpowiedzialność.