Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Apel o współdziałanie przy zwalczaniu epidemii tyfusu

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, wezwał ludność żydowską do współdziałania w przeciwdziałaniu epidemii tyfusu i jednocześnie przestrzegł przed uchylaniem się od działań mających na celu zwalczanie chorób zakaźnych:

Przed 4 tygodniami została na skutek zarządzenia Władz, celem zwalczania epidemii tyfusu plamistego, rozpoczęta akcja dezynfekcyjna domów, objętych kwarantanną oraz akcja dezynfekcyjno-kąpielowa osób, w tych domach zamieszkałych.

Początkowo ludność żydowska - w zrozumieniu powagi i znaczenia tej akcji - chętnie brała udział w niej i wydatnie współpracowała z organami przeprowadzającymi tę akcję. W ostatnich dniach jednak zauważono, iż w niektórych domach mieszkańcy uchylają się w ten czy inny sposób od obowiązku kąpieli, utrudniają wykonywanie należytej dezynfekcji przez wynoszenie pościeli i nienależne uszczelnianie pomieszczeń, za wcześnie i samodzielnie otwierając mieszkania itp.

Wydział Zdrowia przy Radzie Żydowskiej przypomina, iż akcja ta jest prowadzona jedynie w celu zwalczania epidemii tyfusu plamistego wśród Żydów, wobec czego wszyscy Żydzi winni dla własnego dobra współdziałać w tym, żeby akcja ta dała jak najlepszy wynik.

Jednocześnie Wydział Zdrowia przy Radzie Żydowskiej ostrzega, że w razie ponowienia się wypadków uchylania się w jakikolwiek sposób od tej akcji, winni zostaną pociągnięci do najsurowszej odpowiedzialności.