Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Apel o poprawę warunków sanitarno-higienicznych

Judenrat zaapelował do ludności żydowskiej, zamieszkującej dzielnicę na Podzamczu, aby zadbała o poprawienie warunków sanitarno-higienicznych samych siebie oraz otoczenia. W akcję poprawy warunków miała włączyć się również Żydowska Samopomoc Społeczna:

[...] Mając na oku najcenniejszy skarb, jakim jest zdrowie, Rada Żydowska przy czynnym współdziale Żydowskiej Samopomocy Społecznej - Komitet miasto-Lublin, przystępuje w najbliższym czasie do szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu doprowadzenie dzielnicy, zamieszkałej przez ludność żydowską, DO ZUPEŁNEJ CZYSTOŚCI I POPRAWIENIE ZANIEDBANYCH WARUNKÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH.

W związku z tym zwraca się Rada Żydowska do wszystkich żydów i żydówek w Lublinie, by dbając o zdrowie własne i swoich najbliższych dla zapobieżenia szerzenia się chorób zakaźnych, które mogą się dla nas stać przyczyną największych nieszczęść - w dobrze zrozumiałym interesie własnym, przystąpili przed nadchodzącymi świętami do gruntownego oczyszczenia siebie samych, mieszkań swoich, podwórzy, dołów ustępowych, ubikacyj i chodników obok domów i w ten sposób spełnili ten obowiązek, bez wyczekiwania na ostre środki przymusowe, jakieby musiały być zastosowane.

Zróbcie to wszyscy bez wyjątku - jak najprędzej i jak najdokładniej!