Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Akcja Żydowskiej Służby Porządkowej - 8 października

Na wniosek Wydziału Finansowego, w nocy Żydowska Służba Porządkowa przeprowadziła na terenie getta na Majdanie Tatarskim akcję, mającą na celu wyłapanie osób, które nie odprowadziły podatku gminnego. Na liście znalazły się następujące osoby: 1/ Apelman Mojżesz /zam. Rolna 37/, 2/ Awruch Szymon /zam. Majdanek 76/, 3/ Cukierfajn Chaim /zam. Gromadzka 24/, 4/ Cukierman Szmul /zam. Majdanek 24/, 5/ Fiszader Pejsach /zam. Majdanek 21/, 6/ Fiszman Alter /zam. Majdanek 112/, 7/ Kartofel Mojżesz /zam. Majdanek 23/, 8/ Kerszenblat Abram Hersz /zam. Majdanek 106/, 9/ Klawir Menia /zam. Majdanek 58a/, 10/ Kuperblat Leon /zam. Gromadzka 10b/, 11/ Man Fiszel Josef /zam. Rolna 30/, 12/ Mandeltort Elchanon /zam. Rolna 32/, 13/ Morecki Gustaw /zam. Majdanek 118/, 14/ dr Płotkin Nisen /zam. Rolna 53/, 15/ Rotapel Noech /zam. Majdanek 19/, 16/ Rozenbaum Izrael Lejb /zam. Rolna 67/, 17/ Szafran Jehuda /zam. Majdanek 128/, 18/ Sznajder Chaim /zam. Gromadzka 4/ oraz 19/ Sztajgiel Sana /zam. Gromadzka 7/.