Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Akcja Żydowskiej Służby Porządkowej - 7 lipca

Na wniosek Wydziału Podatkowo-Inkasowego, w nocy Żydowska Służba Porządkowa przeprowadziła na terenie getta na Majdanie Tatarskim akcję, mającą na celu wyłapanie osób, które nie odprowadziły podatku gminnego. Na liście znalazły się następujące osoby: 1/ Barenholc Aron /zam. Gromadzka 32/, 2/ Berger Josef /zam. Rolna 2/, 3/ Djament Josef /zam. Majdan Tatarski 11/, 4/ Dobrzyńska Bajla /zam. Majdanek 18/, 5/ Elbaum Chil /zam. Rolna 7/, 6/ Franenberg Dawid /zam. Rolna 31/, 7/ Frydman Hersz /zam. Gromadzka 32/, 8/ Gartenkraut Rachmil /zam. Gromadzka 25/, 9/ Goldberg Gdal /zam. Rolna 36/, 10/ Gryf Lejb /zam. Majdanek 126a/, 11/ Kac Lejb /zam. Gromadzka 8/, 12/ Keselbrener Salomon /zam. Rolna 25/, 13/ Kopelman Josef /zam. Majdanek 112a/, 14/ Korn Isser /zam. Majdanek 13/, 15/ Rozenbaum Jankiel /zam. Rolna 28/ oraz 16/ Rozenblat Szyja /zam. Gromadzka 9/.