Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Akcja Żydowskiej Służby Porządkowej - 29 czerwca

Na wniosek Wydziału Podatkowo-Inkasowego, w nocy Żydowska Służba Porządkowa przeprowadziła na terenie getta na Majdanie Tatarskim akcję, mającą na celu wyłapanie osób, które nie odprowadziły podatku gminnego. Na liście znalazły się następujące osoby: 1/ Alberman Lejb /zam. Majdan Tatarski 37/, 2/ Arensztajn Rajzla /zam. Rolna 72/, 3/ Chwedkowski Rubin /zam. Rolna 19/, 4/ Honigsztajn Josef /zam. Majdanek 52/, 5/ Lewinson Josef /zam. Gromadzka 25/, 6/ Lam Mordechaj /zam. Rolna 65/, 7/ dr Płotkin Nisen /zam. Rolna 53/, 8/ Rolnik Mendel /zam. Rolna 3/, 9/ Rozenbaum Izrael Lejb /zam. Rolna 67/, 10/ Ryngel Jakub /zam. Rolna 19/, 11/ Rubin Jakub /zam. Rolna 25/, 12/ Wajs Jakub /zam. Majdanek 136/ oraz 13/ dr Zygielwaks Szyja Michel /zam. Majdanek 122/.