Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Akcja Żydowskiej Służby Porządkowej - 20 października

Na wniosek Wydziału Finansowego, w nocy Żydowska Służba Porządkowa przeprowadziła na terenie getta na Majdanie Tatarskim akcję, mającą na celu wyłapanie osób, które nie odprowadziły podatku gminnego. Na liście znalazły się następujące osoby: 1/ Alberman Lejb /zam. Majdan Tatarski 37/, 2/ Aszman Hersz /zam. Rolna 30/, 3/ Bresler Jankiel /zam. Majdanek 13/, 4/ Etinger Salomon /zam. Rolna 21/, 5/ Fajn Chil /zam. Majdanek 140/, 6/ Fererman Zyskind /zam. Majdanek 13/, 7/ Frydman Heszel /zam. Majdanek 23/, 8/ Goldfarb Abuś /zam. Majdanek 13/, 9/ Gurfinkiel Manes /zam. Rolna 19/, 10/ Königsberg Kopel /zam. Majdanek 18/, 11/ Langfus Chaim Dawid /zam. Gromadzka 1b/, 12/ Lerner Nusyn Dawid /zam. barak Rady Żydowskiej/, 13/ Rozenbaum Jakub Izaak /zam. Rolna 9/, 14/ Wolberg Moszek Hersz /zam. Majdan Tatarski 27/ oraz 15/ Zajhaft Zurych /zam. Majdanek 64/.