Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

A łobuzerja wciąż hula

Stanisław Panek, zam. na ul. Sierakowszczyzna 4 onegdaj wracał wieczorem do domu. Nagle zastąpili mu drogę jacyś dwaj nieznani osobnicy, którzy zażądali od niego pieniędzy. Pasek odmówił im kategorycznie i przyspieszył kroku, chcąc pozbyć się intruzów. Wówczas rzucili się oni na Paska i pobili go dotkliwie, zadając mu cztery ciężkie rany w głowę, poczem zbiegli w niewiadomym kierunku.