Obwodnica przy Muzeum Wsi Lubelskiej - skutki krajobrazowe

Widok na sąsiedztwo skansen-obwodnica z lotu ptaka:

 

Kolizje krajobrazowe - miejsca gdzie w skansenie nie ma "izolacji" widokowej z roślin:

 

  • w sektorze "Powiśle" (od granicy skansenu z doliną Czechówki do zagrody z Głodna/ kilometraż drogi 142+800 do 143+000)
  • w rejonie wezła Al.Warszawska/Al. Solidarnosci (łącznica Ł6)
  • "wyprostowanie" Czechówki w dolinie rzecznej na zachód od skansenu (zabetonowana?) i usunięcie wszystkich drzew i krzewów.
  • ekrany akustyczne z plexi na całej długości często na murze oporowym skansenu znacznie powyżej ogrodzenia skansenu -> widoczna sztuczna betonowo-plastikowa ściana.
  • zbyt blisko ogrodzenia ze skansenem –- brak miejsca na jakakolwiek naturalną barierę osłaniającą (ok. 1,5 – 4 m między granicą skansenu a ciągiem pieszo-rowerowym).
  • wycinka wszystkich drzew w pasie drogowym wzdłuż Al. Warszawskiej – skansenu dotyczy przede wszystkim odcinek wzdłuż ogrodzenia od cerkwi do tzw. Białej Bramy.
  • usunięcie całej zieleni w rejonie projektowanej drogi –- zostanie usunięta cała naturalna bariera ochronna

Kąty widoku w wizualizacjach:

 

Wizualizacje oddziaływania krajobrazowego obwodnicy na Muzym Wsi - główna panorama Skanseu na sektor Powiśle (po opadnięciu liści lub na wiosnę będzie gorzej):

 

 

Przed i po - zamknięcie osi doliny Czechówki na wschód (w kierunku miasta):

 

Sprawy dodatkowe przy okazji:

  • wycinka drzew przy Al. Warszawskiej - przy odrobinie dobrej woli można oszczędzić kilka wiekowych lip i innych drzew
  • dolina Czechówki za skansenem - to też piękny teren, a będzie całkowicie zdewastowany

Przygotowała: Agata Kozak, red. Marcin Skrzyepk