Stanowisko w sprawie budowy hali targowej w Parku Ludowym

Do wątku Park Ludowy i hala Targów Lublin >>


Lublin, 23 lutego 2011

 

Szanowna Pani
Beata Gorajek
Prezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A.
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
 

Szanowna Pani!
 

W imieniu organizacji pozarządowych i osób indywidualnych, działających na rzecz jakości przestrzeni w Lublinie, zrzeszonych w ramach „Forum Green Connection” zwracamy się z prośba o poddanie pod konsultacje przez organizacje pozarządowe rozpoczętej inwestycji pod nazwą: „budowa hali wystawienniczo – targowej dla MTL S.A.”.
 

Prośbę naszą motywujemy potrzebą uwzględnienia przy realizacji inwestycji wartości ekologicznych, kulturowych i rekreacyjnych Parku Ludowego, który jest jednym z najważniejszych terenów zieleni w Lublinie oraz jednym z jego najistotniejszych węzłów ekologicznych. Planowana przez Międzynarodowe Targi Lubelskie inwestycja zagraża jego unikatowym wartościom i może doprowadzić do jego całkowitej degradacji poprzez m.in. brak dostępności oraz zablokowanie głównej osi założenia. W załączeniu przekazujemy materiały graficzne dotyczące planowanej rozbudowy wraz z zaznaczonymi analizami problemów.
 

W imieniu przedstawicieli
Forum Green Connection

 

 

 

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin; Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin.

Pan Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin; Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin.

Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego; ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

Pani Halina Landecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie; ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin.

Komisja ds. Opracowania Listy Dóbr Kultury Współczesnej przy UM Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin.

Pani Halina Mirgos – Prezes Zarządu Mirbud S.A.; ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Pan Jacek Gurbiel – Dyrektor Wydz. Architektury i Budownictwa UM Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.

Pan Marian Stani – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Pan Maciej Pashke – Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Złota 2/20, 20-112 Lublin.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej:
Jan Kamiński – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
ul. Skłodowskiej 32/14, 20-029 Lublin, +48 698 869 440, jan.t.kaminski@gmail.com


Do wątku Park Ludowy i hala Targów Lublin >>