Wyludnianie się Lublina

 

Opiekun

Hubert Trammer

 

Opis przypadku

Sprawa tzw. "wyludniania się" Lublina i ogólnie skutków niżu demograficznego w Polsce jest ogólnie znana:

Naszą reakcję wywołał nieoficjalny głos w tej dyskusji ze strony developerów, według których, aby przeciwdziałać tendencji, UM powinien jak najszybciej odrolnić jak najwięcej gruntow pod zabudowę.

Inny pomysł pojawil się ze strony radnego Mariusza Banacha - aby rozszerzyć granice Lublina m.in. na rozlewające się przedmieścia, by w ten sposób zjednoczyć miejsca pracy, dostępności dóbr np. kultury z miejscem płacenia podatków przez osoby fizyczne (które, mieszkając poza granicami miasta, korzystają z miasta, ale zasilają swoimi podatkami gminy sąsiednie).

Interpelacja doczekała się ciekawej i merytorycznie cennej dyskusję odpowiedzi:

Kwestia strategii zachowania się miasta względem niżu demograficznego wywołała też żywą dyskusję w gronie Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Naszym zdaniem ta sytuacja jest świetną okazją do przyjęcia przez miasto nowoczesnego kursu na rozwój intensywny a nie ekstensywny - w kierunku zwiększania atrakcyjności i jakości przestrzeni miejskiej jako pola zaspokajania potrzeb mieszkańców. Atrakcyjne miasto przyciągnie mieszkańców (prawdopodobnie skądinąd także atrakcyjnych dla miasta - czyli ludzi o wyższych potrzebach i możliwościach).

 

Cel

zaproponować władzom i mieszkańcom wszelkie możliwe narzędzia polityki zwiększania ilości mieszkańców wynikające z nowoczesnej, racjonalnej i wysokiej jakościowo polityki zagospodarowania przestrzennego

 

Podjęte działania

Podjęte działania mają charakter publicystyczny. W sprawę zaangażował się bardzo aktywnie Hubert Trammer opracowując osobne autorskie opracowanie pt. "Dobrze mieszkać w Lublinie", które w przyszłości - po konsultacjach - może przerodzic się w osobny program działań realizowanych przez Urząd MIasta. Zostało ono przedstawione w formie oficjalnego stanowiska RKP jako propozycja otwierająca dyskusję na ten temat. Inne w wielu punktach zbiezne opracowanie przygotowała Ewa Kipta:

 

Przykłady dobrych praktyk / wiedza

Poniżej - prezentacja Huberta Trammera ilustrująca i streszczająca tezy programu "Dobrze mieszkać w Lublinie":

 

 

Oprac.: Marcin Skrzypek

ZałącznikWielkość
dobrze_mieszkac_w_lublinie_prezentacja.pdf2.1 MB