Rusałka

Opiekun

Jan Kamiński

-------------------------------------------------------------------------

Opis przypadku

Rusałka (Park Rusałka) jest położonym w ścisłym centrum Lublina zielonym obszarem, obecnie znacznie zdegradowanym. Jego walorem jest otwarta przestrzeń oraz otaczająca panorama Śródmieścia Lublina. Na fragmencie Parku Rusałka planowana jest zabudowa komercyjna, której sprzeciwiają się m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz RKP.

-------------------------------------------------------------------------

Cel

Podnieść jakość przestrzeni porzez kompleksową odnowę Parku Rusałka, w zgodzie z interesem społecznym, oczekiwaniami i aspiracjami mieszkańców Lublina, zdefiniowanymi w procesie konsultacji społecznych.

-------------------------------------------------------------------------

Podjęte działania

W roku 2011 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka, ktorych końcowy efekt został przekazany Prezydentowi Miasta Lublin. Szczegóły procesu konsultacji można śledzić na stronie www.parki.lublin.pl. Proces prowadzony i monitorowany jest przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

 

Rada Kultury Przestrzeni zajęła stanowisko w sprawie planowanej zabudowy na terenie konsultowanego Parku Rusałka:

------------------------------------------------------------------------ 

Przykłady dobrych praktyk

Nowojorski Park po-kolejowy The High Line, będący własnością miasta, wykonany i zarządzany przez lokalne stowarzyszenie