Park Ludowy i hala Targów Lublin

Opiekun

Jan Kamiński

------------------------------------------------------------------------

Opis przypadku

Park Ludowy jest jednym z znajwiększych lubelskich parków. Jest obecnie znacznie zdegradowany i posiada opinię niebazpiecznego. Ponadto w latach 2011-2012 rozbudowujące się Targi Lublin SA wybudowały halę targową, która zatarła dawny układ kompozycyjny parku i utrudniła przejście przez niego. Działania RKP w celu zmiany ustawienia hali nie przyniosły efektu. W poblizu Parku planowane są nowe inwestycje - ulica Muzyczna i Trasa Zielona, nowy stadion oraz nowe centrum komunikacyjne miasta.

-------------------------------------------------------------------------

Cel

Rozpocząć proces odnowy Parku Ludowego poprzez zdefiniowanie interesu publicznego i społecznych oczekiwan na drodze konsultacji społecznych. W obliczu nowych inwestycji w otoczeniu wyartykułować potrzebę odnowy tego cennego terenu zieleni.

-------------------------------------------------------------------------

Podjęte działania

Na przełomie 2011/2012 odbywają się konsultacje społeczne odnowy Parku Ludowego. Ich końcowy efekt zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Lublin. Szczegóły konsultacji można śledzić na stronie www.parki.lublin.pl

 

Przed rozpoczęciem konsultacji RKP (wówczas pod nazwą Forum Green Connection) podjęło działania w celu zmiany projektu budiowy hali:

Spotkania z Zarządem Targów i prezentacja stanowiska RKP nie odniosły skutku.

-------------------------------------------------------------------------

Przykłady dobrych praktyk

(c.d.n.)