SIM, publiczna informacja wizualna

Opiekun

Robert Zając

 

Opis przypadku

Wątek dotyczy ogólnego zagadnienia publicznej informacji (w szczególności wizualnej) w przestrzeni publicznej. Został on rozpoczęty niezależnie przez:

Roberta Zająca, lubelski grafik, który wiosną 2011 zwrócił uwagę na potrzebę fachowego i kompleksowego rozwiązania kwestii Systemu Informacji Wizualnej na lubelskim lotnisku, by uniknąć kosztów jego poprawiania w przyszłości

Pawła Furmana, który w 2011 roku zainicjował publiczne zainteresowanie nt. stworzenia wysokiej jakości, spójnego Miejskiego Systemu Informacji (MSI, zwanego też SIM: Systemem Informacji Miejskiej) oraz stworzył własne projekty takiego systemu:

"Gazeta Wyborcza"

 

Cel

  • zainicjować w Lublinie wysokiej jakości proces tworzenia i rozwijania systemu informacji miejskiej.
  • uwzględnić w tym procesie moduł edukacyjny dla wszystkich partnerów nt. najlepszych praktyk w tym zakresie.
  • zaplanować etapowanie działań
  • monitorować przebieg procesu

 

Podjęte działania

Odbyły się 2 wielostronne spotkania (RKP, prezydent, urzędnicy, Robert Zając, Paweł Furman). Ustalenia:

  • osoba odpowiedzialną na tym etapie za proces jest szef marketingu miasta Michał Furmanek (w przyszłości powstanie osobny zespół ds. SIM-u)
  • pracujemy nad cyklem konsultacji ze specjalistami (z udziałem UM) w celu zidentyfikowania dobrych praktyk możliwych do wykorzystania w Lublinia (początek: casus Bielska-Białej)
  • "Wchodzimy w to!" - społeczno-samorządowe stanowisko w sprawie lubelskiego SIM-u

 

Przykłady dobrych praktyk / wiedza

Autorytety

  • Adrian Frutiger — jeden z najbardziej cenionych na świecie specjalistów w dziedzinie komunikacji wizualnej, projektant wielu krojów pism dla różnych zastosowań, m.in. dla Systemów Informacji Wizualnej; autor wzorcowego systemu dla lotniska Charles'a de Gaulle'a w Paryżu.
  • Erik Spiekermann — autorytet w dziedzinie typografii; projektant pism używanych w wielu systemach informacji wizualnej na świecie; autor systemu dla portu lotniczego w Düsseldorfie.
  • Gerard Unger — specjalista w dziedzinie typografii; autor krojów używanych do składu gazet oraz pism dedykowanych systemom informacji; autor m.in. systemu oznaczeń dla holenderskich autostrad.

Pożyteczne lektury

Inne przykłady (przestrzenie otwarte i wnętrza)

Oprac. Marcin Skrzypek, Rober Zając