Górki Czechowskie

Opiekun

Tadeusz Chmielewski, Jan Kamiński

 

Opis przypadku

Teren ok. 113 ha, położony w dzielnicy Czechów ma niezwykłe walory ekologiczne. Stanowi unikalny przykład rozległego zespołu dolin lessowych z zachowaną dziką przyrodą.

 

Obecnie teren jest częściowo zdegradowany. Sprzedany przez Agencję Mienia Wojskowego Deweloperowi, mimo przeznaczenia Poligonu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego na park. W 2010 r. Prezydent Miasta Lublin podpisał z Deweloperem umowę o odkupieniu fragmentu terenu (70 ha) na park, pod warunkiem przeznaczenia pozostałej części na cele komercyjne. Elementem umowy ma być zapisanie powyższych ustaleń w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest przygotowywany od 2011 roku. Kwiecień 2012 - plan znajduje się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Cel

Zachowanie unikalnych wartości ekologicznych i przeznaczenie Poligonu, jako paku dzielnicy Czechów.

 

Podjęte działania

Działania Rady i Forum Kultury Przestrzeni dotyczyły toczącej się procedury zmiany planu miejscowego w rejonie Górek Czechowskich. W toku prac RKP przygotowało szereg stanowisk, których celem było wskazanie kompromisu pomiędzy planowaną zabudową komercyjną a walorami Górek. W naszej ocenie należy dążyć do znacznego ograniczenia oczekiwań Dewelopera w celu zachowania ekologicznych i rekreacyjnych funkcji terenu.

Z poszczególnymi stanowiskami można się zapoznać poniżej:

  • A - Wykonanie analiz waloryzacji terenu na potrzeby wykupu części Górek Czechowskich (29.03.2011)
  • B - Wniosek RKP do zmiany planu miejscowego Górek (29.04.2011)
  • C - Opinia RKP do projektu planu – przygotowana na posiedzenie MKUA (3.12.2011)
  • D - Opinia RKP do projektu planu w trybie opiniowania przez instytucje (13.02.2012)
  • E - Pismo do Prezydenta w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu oraz LIST OTWARTY w tej sprawie (10.04.2012)

A - Analiza waloryzacji terenu na potrzeby wykupu części Górek Czechowskich (29.03.2011):

  • czarny - obszar zmiany planu zagospodarowania Górek Czechowskich
  • czerwony - proponowany przez RKP obszar zmiany planu
  • zielony - proponowany przez RKP obszar, który należy wyłączyć z zabudowy w dokumentach planistycznych
  • żółty - proponowany przez RKP obszar zabudowy komercyjnej

 

Tekst o Górkach Czechowskich dla "Gazety Wyborczej":
 

 

B - Wniosek RKP do zmiany planu miejscowego Górek (29.04.2011)

 

 

 Załączniki

 

 

C - Opinia RKP do projektu planu – przygotowana na posiedzenie MKUA (3.12.2011)

 

 

Załącznik

 

 

D - Opinia RKP do projektu planu w trybie opiniowania przez instytucje (13.02.2012)

 

 

Załącznik - proponowane zmiany projektu planu:

 

 

E - Pismo do Prezydenta w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu oraz LIST OTWARTY w tej sprawie (10.04.2012)

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
A_2011_03_29_opinia_RKP_GCz_zalaczniki.pdf632.85 KB
A_2011_03_29_RKP_GCz_dla_Gazety_Wyborczej.pdf26.98 KB
B_2011_04_29_wniosek_RKP_GCz.pdf33.36 KB
C_2011_12_06_opinia_RKP_MPZP_GCz.pdf2.48 MB
C_2011_12_03_uwagi_RKP_MPZP_GCz.pdf96.76 KB
D_2012_02_13_opinia_RKP_GCz.pdf131.23 KB
E_2012_04_10_pismo_dot_wylozenia_MPZM_GCz_i_LIST_OTWARTY.pdf329.65 KB